FANDOM


Republika Zapytaj
Herb
Herb Republiki Zapytaj
Terytorium Zapytaj.onet.pl
Konstytucja Konstytucja Republiki Zapytaj
Ustrój polityczny Republika
Głowa państwa Prezydent RZ Marcin184
Marszałek Sejmu Prezydencio
Rząd PS i ZP (Partia Sprawiedliwych i Zmieniamy Polskę)
Szef rządu Prezes Rady Ministrów Patrix2009
Wicepremierzy Kamil Bednarski
Niepodległość 31 Sierpnia 2011
Skrótowa nazwa państwa RZ

Republika Zapytaj Edytuj

Republika Zapytaj, RZ - Wirtualne państwo; państwo wirtualne, społeczność internetowa istniejąca w ramach portalu "Zapytaj.Onet.pl." Podstawą działania państwa są kluby na portalu Zapytaj.Onet. Centrum działań państwowych to Sejm Republiki Zapytaj który liczy 372 klubowiczów. Oprócz tego istnieją kluby należące do Republiki takie jak Pałac Prezydencki Republiki Zapytaj. Liczy on 72 klubowiczów i jest siedzibą głowy państwa. Istnieje także Gabinet Marszałka Sejmu RZ , Kancelaria prezesa rady ministrów czy Komisja Wyborcza Zapytaj.

Republika została proklamowana 31 Sierpnia 2011 roku pod nazwą Rzeczpospolita Zapytajowska. Państwo nie jest uznawane na arenie międzynarodowej i istnieje tylko w świecie wirtualnym. Dzień 31 Sierpnia został uznany za Dzień Republiki Zapytaj i jest obchodzony jako święto niepodległości.

Hymn państwowy to "Złota wolność Republiki"

Flaga ma barwy żółto niebieskie, widnieje na niej klucz w kolorze blado niebieskim. Herb ma natomiast barwy biało niebieskie i widnieje na nim niebieski klucz.

Flaga

Etymologia Edytuj

Nazwa "Republika Zapytaj" pochodzi od nazwy portalu Zapytaj.onet.pl czyli polskiego serwisu społecznościowego. Pierwotnie Republika nosiła nazwę Rzeczpospolitej zapytajowskiej co nawiązywało do wspólnotowości tworzonego państwa oraz było wzorowane na pełnej nazwie państwa Polskiego "Rzeczpospolita Polska

Historia Edytuj

Początki Zapytaj sięgają roku 2011 gdy pojawił się pomysł utworzenia czegoś na kształt Sejmu, grupy ludzi zainteresowanych polityką i tworzeniem prawa w świecie wirtualnym.Przed powstaniem państwa dwóch głównych inicjatorów tego projektu czyli użytkownicy portalu Zapytaj.Onet.pl Iwan Grozny i Szara Eminencja utworzyli na portalu kluby o charakterze politycznym. Były to: Platforma Obywatelska na Zapytaj oraz Prawo i Sprawiedliwość.Istniała również Monarchistyczna Partia Narodowa użytkownika Royalista. Formowanie Republiki Zapytaj zbiegło się w czasie z wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2011 roku. Władze państwa postanowiono wyłonić poprzez zadanie ankiety/pytania w serwisie Zapytaj.onet.pl. Pojawiły się jednak problemy z administracją portalu Zapytaj.onet.pl pytania/ankiety dotyczące wyborów w republice zapytaj były usuwane z powodu traktowania ich jako spam lub złej kategorii pytania. Po negocjacjach miedzy użytkownikami a administracją osiągnięto porozumienie. Utworzono kategorię "Kto by wygrał" i pytania o charakterze wyborczym związane z Republiką Zapytaj przestały być usuwane. Po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 31 Sierpnia 2011 roku zebrał się na I posiedzeniu, sejm I kadencji Rzeczpospolitej Zapytajowskiej. Użytkownik Iwan Grozny został I marszałkiem sejmu i P.O prezydenta Rzeczpospolitej Zapytaj. Wybory zostały zarządzone na 22 października 2011 roku. I Prezydentem Rzeczpospolitej Zapytajowskiej został użytkownik Ivan Groźny. I radę ministrów tworzyły partie które zajęły 2 i 3 miejsce ponieważ zdołały utworzyć rząd większościowy.Jak dotąd ustrój i zasady działania były ustalanie słownie. Sejm I kadencji rozpoczął jednak prace nad podstawowym aktem prawnym określającym zasady działania państwa i przyjął coś na kształt małej konstytucji. Działanie Republiki zostało zawiązane z Polską rzeczywistością gospodarczą, władze reformy w zakresie prawa i gospodarki realizowały biorąc za podstawę obecny stan gospodarczy i prawny Polski, kreując tym samym alternatywną rzeczywistość i alternatywny sposób rządzenia krajem. Sejm I kadencji powołał również do życia instytucję Komisji Wyborczej Zapytaj (KWZ) która za zadanie miała czuwać nad przeprowadzaniem wyborów i gwarantować standardy demokratyczne. Ustrój państwa został określony jako Republika parlamentarno-gabinetowa.   

Ustrój polityczny Edytuj

Konstytucja Edytuj

Konstytucja Republiki Zapytaj to najważniejszy akt prawny w Republice. Obecna konstytucja obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku. Określa zakres uprawnień poszczególnych organów władzy oraz podstawowe prawa i obowiązki istniejące w Mikronacji jaką jest Republika zapytaj.

Władza Edytuj

Prezydent Republiki Zapytaj Edytuj

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent. Jego kadencja trwa 5 miesięcy. Jedna osoba może pełnić ten urząd przez dwie kadencję, następnie musi odczekać jedną kadencję by znów móc wystartować w wyborach.

Lista Prezydentów Republiki Zapytaj

Rada ministrów Edytuj

Rada ministrów pełni władzę wykonawczą. Pracami rady ministrów kieruje prezes rady ministrów.Rząd składa się z premiera, wicepremiera lub wicepremierów oraz ministrów. Rząd musi uzyskać wotum zaufania.

Lista Premierów Republiki Zapytaj

Sejm Republiki Zapytaj Edytuj

Sejm pełni władzę ustawodawczą.Parlament Republiki Zapytaj jest jednoizbowy i składa się z 10 osobowego Sejmu, stanowiącego 300 mandatów. Kadencja sejmu trwa 4 miesiące. W Sejmie istnieje pluralizm polityczny.Sejm ma prawo skrócić swą kadencję. Takowy wniosek musi złożyć grupa 3 posłów. Wniosek głosowany jest w ankiecie trwającej 24 godziny i zostaję przyjęty większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów.

Lista Marszałków Sejmu Republiki Zapytaj

Sejm Republiki Zapytaj: Sejm XI kadencji ( 7 czerwca- nadal)

Władza Sądownicza Edytuj

Władze sądowniczą sprawuje niezależny Sąd Najwyższy Republiki Zapytaj. Składa się z głównego sędziego sądu najwyższego i dwóch sędziów pomocniczych. Protesty wyborcze rozpatruje Komisja Wyborcza Zapytaj. Istnieje również kodeks karny republiki zapytaj określający postępowanie w wypadku przestępstw i określa czyny karalne.Nad wymiarem sprawiedliwości czuwa ministerstwo sprawiedliwości Republiki Zapytaj.

Partie polityczne Edytuj

Partią polityczną może być klub łączący co najmniej dwie osoby.Każda partia polityczna musi posiadać swój klub, a w nim program logo oraz statut. Partia polityczna nie może posiadać takich nazw, jakie istnieją już w rzeczywistości. Takie samo postanowienie odnosi się do loga i programu wyborczego. By zgłosić swoją partię do wyborów,musi być ona zarejestrowana przez KWZ i musi spełniać podstawowe wymagania prawne.

Partie w sejmie zapytaj od maja 2015 roku:

Partia Sprawiedliwych (PS) [118 mandatów/4 posłów]

Partia Świt Wolności (PŚW) [106 mandatów/4 posłów]

Zmieniamy Polskę (ZP) [41 mandatów/1 poseł]

Socjalistyczna Robotnicza Partia Patriotyczna (SRPP) [35 madtaów/1 poseł]